O nas

Dom Pomocy Społecznej „Caritas”

w Szklarskiej Porębie

Nasz Dom Pomocy Społecznej  przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewczęta). Jest to placówka całodobowa, która gwarantuje bezpieczne i godne życie, intymność oraz rozwój osobowości poprzez realizację indywidualnych planów wsparcia Mieszkańca. Jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa dolnośląskiego.

Działalność naszego Domu nieprzerwanie trwa od 1925 r. do chwili obecnej i dysponuje 63 miejscami pobytowymi.

 

Więcej o naszej ofercie

Kilka faktów o nas

Nasze referencje i ilość odwiedzającej młodzieży mówi sama za siebie

199

Projekty

61

Klienci

54

Referencje

234

Spotkania

Galeria

We believe our work speaks for itself. Browse our most recent projects below.

Usługi opiekuńczo – zdrowotne
Usługi rehabilitacyjne

Oferta

Dom świadczy usługi:

IMG_8583

Opiekuńczo – zdrowotne

DPS zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienie oraz wyposażenie w niezbędne meble i sprzęty. Usunięte są bariery architektoniczne z miejsc poruszania się podopiecznych, łazienki i toalety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, a wewnątrz budynku znajduje się winda osobowa umożliwiająca transport osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


IMG_8390

Bytowe

DSP zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienie oraz wyposażenie w niezbędne meble i sprzęt. Usunięte są bariery architektoniczne z miejsc poruszania się podopiecznych, łazienki i toalety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, a wewnątrz budynku znajduje się winda osobowa umożliwiająca transport osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


IMG_8386

Rehabilitacyjne

Celem rehabilitacji jest utrzymanie sprawności fizycznej i motorycznej Mieszkanek oraz dbanie o jak najdłuższą samodzielność w życiu codziennym. Usługi rehabilitacyjne realizowane są poprzez prowadzenie gimnastyki usprawniającej grupowej i indywidualnej na sali kinezyterapii oraz indywidualnej przy łóżku Mieszkanek, dbanie o odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne, protetyczne i sprzęt rehabilitacyjny a także poprzez zabiegi fizykoterapeutyczne, takie jak:

 • magnetoterapia,
 • laseroterapia,
 •  elektroterapia,
 • ultradźwięki,
 • światłolecznictwo,
 • hydroterapia,
 • fotele i maty masujące,
 • masaż klasyczny i relaksacyjny.


IMG_8317

Edukacyjne

W zależności od możliwości intelektualnych i wieku  Mieszkanki realizują obowiązek szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jeleniej Górze oraz biorą udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, prowadzonych przez  nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych w DPS „Junior” w Miłkowie (zajęcia odbywają się w naszym Domu).

Zajęcia w zespołach rewalidacyjno – wychowawczych prowadzone są metodami:

 • kontaktu i komunikacji Ch. Knill,
 • terapii więzi,
 • metodzie ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • AAC – alternatywnych form komunikacji,
 • zajęć logopedycznych,
 • metodzie ustno – twarzowej terapii regulacyjnej Castillo Moralesa,
 • metodzie integracji sensorycznej,
 • metodzie działania rozumnych dłoni Felicji Affolter,
 • zajęć terapii manualnej,
 • ćwiczeń ogólnorozwojowych,
 • muzykoterapii,
 • terapii zabawą.


IMG_8390

Terapeutyczne

W ramach zajęć terapeutycznych Mieszkanki naszego Domu  mają możliwość uczestnictwa w terapiach:

 • zajęciowej; dziewczęta biorą udział w zajęciach w ramach rękodzielnictwa artystycznego,     rozwijając i podtrzymując w ten sposób swoją sprawność manualną oraz realizując swoje zainteresowania,
 • psychologicznej; opracowywane  są diagnozy funkcjonowania podopiecznych oraz  indywidualne plany terapeutyczne dla każdej z Mieszkanek, dziewczęta mają również możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem,
 • pedagogicznej; celem terapii jest systematyczne stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach Mieszkanek, eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji,
 • logopedycznej; terapia prowadzona w naszym Domu ma na celu kształcenie i rozwijanie komunikacji słownej, jak również usuwanie wad wymowy i opiera się w szczególności na stosowaniu zabaw usprawniających narządy mowy, gdzie tempo i rodzaj ćwiczeń jest indywidualnie dostosowany do każdej z podopiecznych,
 • dogoterapii;  podczas zajęć Mieszkanki wykonują wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które służą ich rehabilitacji i wszechstronnemu rozwojowi, dogoterapia stymuluje zmysły: słuchu, wzroku i dotyku oraz wpływa pozytywnie na koncentrację uwagi.IMG_8390

Kulturalno – oświatowe

Mieszkanki mają zapewniony dostęp do szeroko rozumianej rekreacji i rozrywki poprzez przygotowywanie przez pracowników Domu ofert zajęć rekreacyjno – rozrywkowych, organizowanych wielokierunkowo, m.in.:

 • w ramach sekcji zainteresowań (teatralnej)
 • w trakcie zajęć na grupach (muzykoterapii)
 • zabaw tanecznych z udziałem gości (bale karnawałowe, „Andrzejki”, „Walentynki”)
 • zajęć i rozrywek sportowych
 • nawiązywanie kontaktów z mieszkańcami innych DPS- ów,
 • wycieczek
 • wyjazdów na wczasy i turnusy rehabilitacyjne,
 • organizacji różnych uroczystości z okazji urodzin i rocznic dziewcząt.

W ramach działalności artystycznej na terenie naszego Domu działa koło teatralne pod nazwą „Szarotki Górskie”. Aktorki (podopieczne wraz z personelem) wystawiły wiele sztuk teatralnych, odegranych zarówno na terenie placówki jak i na licznych przeglądach teatralnych, festynach parafialnych oraz na zaproszenia innych instytucji (DPS, Domy Dziecka, ośrodki kulturalne). Ponadto okazjonalnie zespół przedstawia skecze i spektakle słowno – muzyczne.


IMG_8317

Zaspokajanie potrzeb religijnych i duchowych

W Domu znajduje się Kaplica, w której Mieszkanki mogą zaspokoić swoje potrzeby religijne przez kontakt z kapłanem, uczestnictwo w katechezach, udział we Mszy świętej i nabożeństwach religijnych oraz korzystanie z sakramentów świętych.

Działalność religijna sprzyja akceptacji swojego życia naznaczonego cierpieniem i różnym stopniem niepełnosprawności w świetle Słowa Bożego.

Nad stanem duchowym podopiecznych czuwa Ojciec Kapelan, do którego w razie potrzeby każda Mieszkanka może się zwrócić.


Człowiek prosty nie zna jednostronności, cząstkowości, bo wszystko praktycznie odnosi się do życia, które nie da się ćwiartować

Kontakt